Psychologia

Większość ludzi przyswoiła sobie niezbędne podstawy ta­kich przedmiotów, jak historia, geografia, matematyka, fizyka. Jednak psycho­logia, tak istotna dla każdego z nas, rzadko jest obecna w programach szkolnych. Ponadto bardzo trudno znaleźć książkę, która wprowadzałaby w aktualny stan wiedzy psychologicznej, byłaby przeznaczona dla dorosłych i jednocześnie poruszałaby te zagadnienia, którymi ludzie najbardziej się inte­resują. Podjęliśmy próbę połączenia tych wszystkich tematów, które – jak wskazuje nasze doświadczenie – są intrygujące i istotne w życiu codziennym. Mamy nadzieję, że ten portal rozpocznie twoją niekończącą się przygo­dę z psychologią i dlatego zamieściliśmy w niej listę lektur uzupełniających i bogatą bibliografię. Mamy także nadzieję, że ci, którzy wykładają psycholo­gię, uznają tę książkę za ?przyjazne” wprowadzenie w temat dla studentów, a ćwiczenia w niej zawarte będą wzmagać zainteresowanie poszczególnymi aspektami tej dziedziny. Psychologowie, usiłujący wyjaśnić ludzkie zachowa­nia, myśli i uczucia, nie znaleźli oczywiście odpowiedzi na wszystkie pytania, mamy jednak nadzieję, że ty, Czytelniku, uznasz, iż tematy, które poruszyli­śmy, pogłębiają twoje zrozumienie samego siebie i innych.